О НАМА

Ловачко друштво „Косјерић“ из Косјерића основано је 02. августа 1901. године као Савезно Ловачко удружење у Косјерићу. На оснивању,  имало је 27 чланова. На оснивачном збору изабран је и први Управни одбор. Председник је био Димитрије Атанацковић. Прва управа, иако непотпуна, имала је пред собом задатaк и циљ да Удружење заживи и почне радити на ловачким питањима. О богатству косјерског ловног терена говоре и први записи о улову из 1902 године. У сезони, ловци су уловили 1834 зеца,18 дивљих патака,13 јаребица,79 лисица,10 творова, 61 куну….

Рад Ловачког друштва је престао са вихорима рата. Обновљен је са мањим бројем ловаца-чланова, а подаци за 1929.годину „кажу“ да је у Косјерићу са околином било 29 ловаца. Године 1934. било је већ 59 чланова,1936. године 80. Други светски рат је протутњао. Косјерски ловци су обновили рад свог удружења 1946. године. Косјерско ловство је веома напредовало,тако почетком 1952. године њихово среско ловачко друштво броји тачно 220 ловаца.Према постојећој документацији која почиње са 8. мартом 1952.године, тог дана је одржана редовна годишња Скупштина. Седници је присуствовало 135 ловаца када је за новог председника изабран Славољуб Ђурић. Ова 1952. година за косјерске ловце значајна је по томе што су на Скупштини одржаној 16. септембра прихватили идеју  Управног одбора да граде ловачки дом.

Следећа Скупштина одржана је 20. марта 1953. године на којој је одређена локација за ловачки дом. На скупштини 21. септембра донета је вандредна одлука да се што пре оснују ловачке секције по свим Катастарским општинама. За овај посао дат је рок – 15.октобар. Већ су секције биле оформљене у Варди, Сечој Реци, Субјелу, Тубићима.

Косјерски ловци одржали су редовну Скупштину 20. фебруара 1955.године. Ловци су поново изгласали поверење Славољубу Ђурићу. За секретара је изабран Жарко Јовановић. Среска ловачка организација је расформирана, и на територије сада већ бившегСреза црногорског формиране су три општине, Косјерић, Ражана и Варда, и у свакој од њих по ловачко друштво. На скупштини ловаца одржаној 3. марта1968. године усвојен је Статут. Председник ловаца, Младен Петровић, подпредседник Живорад Ћебић, секретар Славољуб Ђурић.Године 1969. ловило се по календару и у летњој и у јесењој ловној сезони, с тим што се морало ловити групно (најмање три ловца) са одређеним груповођом. Појединачни лов постао је кажњива работа. Редовна Скупштина Ловачког друштва одржана је 28. марта 1970. и за председника ловаца изабран је Милутин Пантовић, радник Секретаријата унутрашњих послова у Косјерићу. Секретар је био Славољуб Ђурић. Радило се и газдовало плански, па је према проценама у 1972. години број дивљачи у косјерском крају порастао. Лов постаје све популарнији спорт, нарочито међу младима, па у 1974. години уЛовачком друштву „Косјерић“ има 350 ловаца, од којих 13 почасних.

На Скупштини одржаној 29. септембра 1974, на предлог председника Милутина Пантовића, Ловачко друштво у Косјерићу узело је назив „Слободан Пенезић-Крцун“ Косјерић..У 1977. години косјерска ловачка организација доста је учинила у самоуправном конституисању.У друштву су се десиле и персоналне промене, јер је дотадашњи секретар Славољуб Ђурић поднео неопозиву оставку, а на његово место је изабран Милован Матић, члан Извршног одбора. Година 1978. је поред уобичајених радова у ловишту и ловству прошла у несугласицама у Извршном одбору. Ипак се са тим некако изборило и постигнит је задовољавајући успех, обезбеђена је и просторија за канцеларију Ловачког друштва и на време урађен завршни рачун. 20. октобра 1978. за председника је изабран Милован Матић, за секретара Миловоје Митровић. Измене, оне опште, у друштву се неминовно одражавају и на ловство, па је Статут Ловачког друштва измењен и допуњен на Скупштини 22. децембра 1979. године. Главна измена у Статуту је та што се Председништво (дотададашњи Извршни одбор) и председавајући бирају на годину дана, са могућношћу поновног реизбора. Тада је за председавајућег изабран Миодраг Павловић (Мићо „Кликур“) који је на челу Ловачког друштва остао до маја 1981. године.

Летња сезона 1980 године била је веома успешна,одстрељено је 30 грла срнеће дивљачи различите трофејне вредности.Годишња Скупштина одржана је 17 маја 1981 године и за председника председништва изабран је Витомир Николић (једногодишњи мандат),секретар је Славо Ђурић,благајник је Жико Рогић. У ловној 1982/1983 години у ловачко друштво било је учлањено 423 ловца.Одржаване су акције чишћења терена,прихрана дивљачи,изградња ловно-техничких објеката-обавеза сваког ловца којих је у ловној 1984/1985 години 413.Од тога је 38 заслужних и 20. почасних.Набављено је 300 одраслих фазана и насељено у ловиште. 15 јуна 1986 године Скупштина доноси промене у персоналу.Смењен је секретар Славо Ђурић а на његово место је једногласно изабран Милорад-Мијо Секулић,који је изабран и за делегата у Ловачки савез Србије.Вандредна Скупштина од 19 јула 1987 године подржала је иницијативу да се купи стамбена зграда у улици Карађорђевој у Косјерићу.Дана 31.08.1987 године потписан је уговор са Лазаром Петровићем из Брајковића и објекат је купљен за тадашњих 500.000.000 динара.1989 година остаје у сећању по организовању Сабора ловаца који је одржан 24 септембра у Дому културе.1990 година позната је по узаврелој политичкој клими,инфлација полако узима маха што се на ловство одражава у сасвим негативном контексту.

Ове године насељено је 1000 фазанчића у ловиште. 1991 година донела је све саме невоље.Сецесију Словеније и Хрватске,рат,инфлацију,колоне избеглица које су се сливале у Србију.Ловаство не замире али стагнира и у неким видовима назадује.Нова 1992 година била је куд икамо гора од предходне. Ловци су очували своју организацију и у знатној мери фондове дивљачи.Скупштина одржана 27.11.1992 бира за председника Градимира Матића,подпредседник је Миливоје Вујадиновић,секретар Мијо Секулић.Долази до реорганизације  система,ловачко друштво „Слободан Пенезић-Крцун“ мења име у Општинско ловачко друштво „Косјерић“ у Косјерићу.И ако у тако тешким условима у ’93 години ловци Косјерића су ипак успешно завршили ловну годину. У 1995 години Министар је један део ловишта ЛУ „Косјерић“  припоио ЈП Србија шуме.У 1995 г. било је 438 чланова.Изборна Скупштина одржана је 03.03.1996 године где је за председника изабран Милорад-Мијо Секулић,подпредседник је Миодраг Живковић,секретар Данило Пантић.Руководство ради успешно.Повећао се број дивљих свиња,донекле и фазана. Март,1999 године ,а дан среда 20 часова, најмоћнија ратна машинерија икад до сад виђена на свету напала је нашу храбру и милу отадзбину.

Ловци као праве патриоте и родољуби одмах су се одазвали позиву и стали у редове бранилаца. Ловци ловачког удружења „Косјерић“ темељито се припремају да прославе свој велики и значајан јубилеј. Са радошћу се очекује 26. мај 2001 године када и треба да се одржи прослава.Мајска Скупштина 2004. године за председника бира Јовановић Миломира,дипл.инг.са Варде,за секретара Антонијевић Михаила из Радановаца.Почиње се са изгардњом нових и поправком постојећих ловно-техничких објеката,уношењем зеца и фазана у ловиште и многим другим активностима везаним за ловство.У стални радни однос прима се ловочувар са В степеном образовног профила Специјалиста за ловство.10. маја 2006 годне одржана је прослава поводом јубилеја 105 година постојања и рада ловачког удружења а наредна прослава се очекује у 2011 години поводом 110 година успешног постојања и рада. 25.априла 2008 године Скупштина ловачког удружења расписала је изборе у Удружењу на свим нивоима. Поверење је опет указано досадашњем председнику Миломиру Јовановићу дип.инг. из Косјерића за подпредседника је изабран Јанковић Миленко , за секретара је поново указано поверење Антонијевић Михајлу. Скупштину у новом сазиву чине делегати : Јовановић Миломир, Миловановић Матија , Радовановић Милутин , Софронијевић Владимир, Бошковић Момир, Јанковић Миленко , Караклић Крста , Деспотовић Милољуб , Субашић Небојша , Ковачевић Миладин , Ралић Александар , Дејановић Слободан , Миловић Душан , Митровић Арсен , Секулић Милосав , Рогић Радован,Вукосављевић Драгош, Голубовић Љубивоје, Филиповић Миодраг, Секулић Малиша, Матић Милован, Ђуровић Владан, Јовић Горан, Вујић Далибор, Милошевић Крстивоје, Ђуровић Славша и Тулимировић Милан. Извршни одбор на својој задњој седници одржаној 12.05.2010 године донео ја одлуку да лов крупне дивљачи – срндаћа и дивље свиње вепра почне 22.05.2010 године