logosrb

dpnjicdc

 

 

Ловачко удружење Косјерић

 

 

Ловачко друштво „Косјерић“ из Косјерића основано је 02. августа 1901. године као Савезно Ловачко удружење у Косјерићу. На оснивањуимало је 27 чланова. На оснивачном збору изабран је и први Управни одбор. Председник је био Димитрије Атанацковић. Прва управа, иако непотпуна, имала је пред собом задатaк и циљ да Удружење заживи и почне радити на ловачким питањима. О богатству косјерског ловног терена говоре и први записи о улову из 1902 године. У сезони, ловци су уловили 1834 зеца,18 дивљих патака,13 јаребица,79 лисица,10 творова,61 куну....

Рад Ловачког друштва је престао са вихорима рата. Обновљен је са мањим бројем ловаца-чланова,а подаци за 1929 годину „кажу“ да је у Косјерићу са околином било 29 ловаца. Године 1934 било је већ 59 чланова,1936 године 80. Други светски рат је протутњао.Косјерски ловци су обновили рад свог удружења 1946 године.Косјерско ловство је веома напредовало,тако почетком 1952 године њихово среско ловачко друство броји тачно 220 ловаца.Према постојећој документацији која почиње са 8-мим мартом 1952 године, тог дана је одржана редовна годишња Скупштина. Седници је присуствовало 135 ловаца када је за новог председника изабран Славољуб Ђурић. Ова 1952 година за Косјерске ловце значајна је по томе што су на Скупштини одржаној 16 септембра прихватили идеју  Управног одбора да граде ловачки дом.

 

Следећа Скупштина одржана је 20 марта 1953 године на којој је одређена локација за ловачки дом.На скупштини 21 септембра донета је вандредна одлука да је требало што пре основати ловачке секције по свим Катастарским општинама. За овај посао дат је рок-15 октобар.Већ су секције биле оформљене у Варди, Сечој Реци, Субјелу, Тубићима.

Косјерски ловци одржали су редовну Скупштину 20 фебруара 1955 године. Ловци су поново изгласали поверење Славољубу Ђурићу.За секретара је изабран Жарко Јовановић.Среска ловачка организација је расформирана, и на територије сада већ бившег среза црногорског формиране су три општине,Косјерић,Ражана и Варда и у свакој од њих по ловачко друштво.На скупштини ловаца одржаној 3 марта1968 године освојен је Статут.Председник ловаца Младен Петровић,подпредседник Живорад Ћебић,секретар Славољуб Ђурић. ImageВише Текста 

 

   
   

Извршни Одбор

list

Јовановић Миломир - Председник

list

Јанковић Миленко - Подпредседник

list

Ралић Александар - Члан

list

Радовановић Милутин - Члан

list

Милошевић Крстивоје - Члан

list

Голубовић Љубивоје - Члан

list

Вукосављевић Драгош - Члан

list

Ђуровић Владан - Члан

list

Рогић Радован - Члан

Дисциплинска комисија

list

Деспотовић Милољуб - Председник

list

Јовић Горан - Члан

list

Ралић Александар - Члан

Надзорни одбор

list

Караклић Крста - Председник

list

Миловић Душан - Члан

list

Митровић Арсен - Члан

| На почетак |

Ловачка кућа | О нама | Галерија | Ловни објекти | Ловиште | Дивљач | Контакт | Линкови